Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, устройство автомобилей Chery Kimo / A1

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

наименование: Керівництво з Експлуатації для Chery серії A1 (Руководство по Эксплуатации автомобиля CHERY KIMO / A1)
издание: Chery Automobile Co., LTD.
автомобили: CHERY KIMO / A1
тип: Электронное руководство (автокнига)
формат: pdf
количество страниц: 123 стр
качество: отличное
Вес файла: 1 Мбайт
язык: украинский

автомобили:
CHERY KIMO / A1

описание:
Керівництво з Експлуатації для Chery серії A1
Ціль цього керівництва – представити технічні характеристики, методи користування та відповідні зауваження щодо ав-
томобіля Chery A1.
Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво, тому що інформація надана в ньому надасть Вам пояснення, як належним
чином керувати і обслуговувати Ваш автомобіль, забезпечувати безпечне водіння, досягти гарної роботи та отримувати мак-
симальне задоволення від водіння.
Це керівництво застосовується тільки до Chery A1.

Руководство по Эксплуатации для Chery серии A1
Цель этого руководства — представить технические характеристики, методы использования и меры предосторожности для ав-
томобилей Chery A1.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, так как информация предоставлена в нем предоставит Вам объяснения, как должным
образом управлять и обслуживать Ваш автомобиль, обеспечивать безопасное вождение, достичь хорошей работы и получать мак-
симально удовольствие от вождения.
Это руководство применимо только к Chery A1.

содержание:

роздіЛ одиН
КОРОТКИЙ ВСТУП

роздіЛ два
ПІДГОТОВКА ДО ВОДІННЯ

роздіЛ три
ПЕРЕЛІК ФУНКЦІЙ ТА ОПИС ПОЗНАЧЕНЬ В АВТОМОБІЛІ

Добавить коментарий